izrada web stranica, web dizajn, SEO
Web hosting by Totohost

Photoshop tutorijali, animacija slike, free photoshop tutorial, picture animation

. Kreirajte dokument veličine 400x400px, s bijelom pozadinom. Otvorite sliku koju želite izrezati i
stavite je u centar prvog dokumenta. Veličina dokumenta veća je od veličine slike.

kreiranje animacije

slika cvijeta

Sad prenesite View> Rulers (Ctrl+R) i stavite horizontalne i vertikalne linije u središte slike.

rulers na slici

Odaberite Rectangular Marquee alat i selektirajte gornji lijevi kut slike.

rectangular tool

Onda aplicirajte Layer> New> Layer via copy (Ctrl+J) da napravite novi layer od selekcije.
Sad se vratite na layer slike i ponovite to isto za svaki kut slike. Kad završite odite na layer
slike i obrišite ga.

postavljanje layera

Sad aplicirajte Layer >Layer style >Blending options i stavite slijedeće vrijednosti na svaki layer.

postavljanje stilova na layere
postavljanje layer style

Aplicirajte Edit > Free transform (Ctrl+T) i zarotirajte layer. Zarotirajte svaki layer
koji sadrži dio slike u različitom smjeru.

rotacija layera

Sad isključite sve layere i uključite Background layer i layer 3

background layer

Pritisnite Shift+Ctrl+M da to editirate u image ready programu, ako imate
PS CS3, ovaj korak preskočite.
Povucite odabrani layer u desni gornji kut, onda pritisnite Duplicates current frame dugme
i povucite taj layer na centar. Odaberite ta dva layera i pritisnite Tween dugme.

tween dugme

Aplicirajte Tween sa slijedećim podešenjem:

posešenje tween dugmeta

I dobijete slijedeće:

prvi okvir animacije

Ponovite ovo sa svakim layerom i onda aplicirajte File> Save> Optimized as i to je to.

gotova animacija

UserOnline