Web hosting by Totohost

animacija snijeg photoshop

Photoshop tutorijali, animacija snijega

Otvorite sliku u photoshopu, file > open i nađete sliku koju ćete animirati. Nakon toga dodajete slici layer: Nastavi dalje